INSCRIPCIONS

La RepicaCorriols compte amb el suport de SPORT EVENTS 360º

INSCRIU-TE

Obertes a partir del dia 1 de Gener

Informació

La REPICACORRIOLS tindrà lloc el dia 3 de Març del 2019. La sortida serà a les 9:00h de la Plaça Nova d’Argentona. Es tracta d’una prova ciclista de caràcter no competitiu, oberta a tothom amb unes mínimes condicions físiques.

La pedalada s’iniciarà amb sortida neutralitzada fins als primers trams de pista de pujada i es regeix pel següent reglament.

 

1. Recorregut i Quilometratge

 • El recorregut és circular amb una distància d’uns 40 quilòmetres i uns 1300 metres de desnivell positiu aproximat.

 

2. Categories

 • La Repicacorriols està oberta a la participació a partir de 16 anys. Els majors de 16 anys i menors de 18 que vulguin participar, ho han de comunicar a l’organització i presentar autorització del pare, mare i / o tutor-a que us podeu descarregar aquí. En quan a les categories, al no tenir caràcter competitiu, l’organització de la Repicacorriols no farà cap distinció envers les diferents edats dels participants.

 

3. Equipament

L’organització facilita a cada un dels inscrits:

 • Dorsal personalitzat
 • Control de temps amb Xip i punts de control intermitjos.
 • Obsequi exclusius de la Repicacorriols.
 • 2 avituallaments líquid/sòlid durant la marxa.
 • Esmorzar de botifarra al acabar.
 • En cas d’accident, l’organització dóna servei només fins a l’hospital més pròxim.
 • La inscripció de la Repicacorriols inclou l’assegurança obligatòria pel dia de la cursa, independentment de si el ciclista està federat o no ho està.
 • Servei d’aparcament.
 • Servei de dutxa i vestuaris.
 • És obligatori l’ús del casc. El casc rígid homologat de seguretat és d’ús obligatori durant tota la marxa.
 • El dorsal ha de ser ben visible, col·locat a la part frontal de la bicicleta.
 • És obligatori portar operatiu durant la cursa el mòbil facilitat a l’organització en la inscripció.
 • És aconsellable portar una reserva d’aigua i menjar suficient per completar el recorregut.

 

4. Desenvolupament de la marxa/ pedalada

 • El recorregut estarà marcat  amb senyalitzacions de cartró reciclable lligades amb cordills que seran retirades tan bon punt passi l’últim participant.
 • La prova transcorre per camins i senders oberts al públic degudament senyalitzats, amb els suficients avituallaments sòlidsi líquids i diferents punts de control.
 • El recorregut no està tancat al transit, per lo que cal respectar les normes de circulació.
 • Hem de ser curosos amb l’entorn. Es prega no llençar deixalles durant la prova i dipositar-les als punts habilitats.
 • La pedalada passa per finques particulars. Els propietaris de les finques donen permís de pas exclusivament pel dia de la cursa, però no per la resta de l’any.
 • El control d’arribada es tancarà a les 14:00, 5 hores després de la sortida oficial.
 • En cas d’abandonament és obligatori avisar al punt de control més pròxim o al personal de l’organització.
 •  És una marxa de lliure participació. L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat enfront de qualsevol accident (tant personal com mecànic).
 • Els inscrits seran responsables de qualsevol dany o perjudici tant personal com a tercers.
 • Les inscripcions són personals i intransferibles. No podran ser utilitzades per persones que no siguin les inscrites.
 • L’organització no es farà responsable de qui participi sense dorsal o amb el dorsal d’un altra persona.
 • L’organització podrà modificar el recorregut i es reserva el dret de suspendre la prova per causes alienes i/o de força major. En tot cas es donarà igualment l’obsequi i l’esmorzar. En cap cas es retornaran els diners de la inscripció.

 

5. Inscripcions

 • Les inscripcions es poden realitzar on-line fins a fi d’existències via www.repicacorriols.cat o bé, si no s’han esgotat abans, el mateix dia de la marxa.
 • Per inscriure és condició indispensable omplir tots els camps i enviar el formulari habilitat al web.
 •  Inscriure’s implica l’acceptació d’aquesta normativa i la renúncia a qualsevol reclamació contra l’organització per danys que es puguin ocasionar durant la pedalada.
 • Repicacorriols On-Line: 20€ ( preu reduït) i 25€ fora d’aquest període.
 • Dates:
  • Les inscripcions de la Repicacorriols 2019 via on-line s’obriran el dia 1 de gener i es mantindran obertes fins el 26 de febrer en cas de que no s’esgotin abans.
  • Preu reduït: de l’1 de gener al 15 de febrer.
  • Preu no reduït: del 16  al 26 de febrer
  • En cas de que quedin places disponibles es podrà realitzar la inscripció el mateix dia de la marxa a un preu de 25€.
 •  Les inscripcions estan limitades a 300 participants.
 • En cas de no poder participar, 15 dies abans de la prova ja no es retornaran els diners de la inscripció.

 

6. Protecció de dades i drets d’imatge

 • D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes l es dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a que les seves dades personals siguin publicats a les llistes d’inscripcions.
 • Tots els ciclistes renuncien als seus drets d’imatge durant la pedalada.
 • L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.
 • L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la Repicacorriols a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Repicacorriols 2019, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitàri.